தன் வரலாறு!
ஊருக்குப் போயிருப்பவள்
ஆர்வத்துடன் சொல்கிறாள்!
அப்பா,
தாத்தா உங்களைப்பற்றி
நிறைய கதைகள்
சொல்லியிருக்கிறார்
அங்கு வந்ததும்
சொல்கிறேன் எல்லாமும்!

இனிதான் அறிந்து
கொள்ளப் போகிறேன்
என்னைப் பற்றி!

*****


நேசமிகு விசாரிப்பு!
ஊரிலிருந்து வினவினாள்
அப்பா,
சீமா ஆன்ட்டி வீட்டு
செல்லக்குட்டி நல்லாயிருக்கா?
போய்ச் சொன்னதும்
பெருமகிழ்ச்சியும் சிரிப்பும்
அண்டை வீட்டு சீமாவுக்கு!
பாவம் அந்த நாய்,
பார்த்துக் கொண்டு
ஓரமாய் நிற்கிறது
தனக்கான அன்பு விசாரிப்பு
பறிபோனது தெரியாமல்....

*****


ஏரிக்கரையில்!!
பெருநடையின்
வேகம் கூடிய தருணமது!
எதிர்த்திசையில் வந்தவள்
எவ்வித எதிர்பார்ப்புமின்றி
சட்டென சிந்திச் சென்றது
என்னுடனேயே இருந்துவிட
அப்பசுஞ் சிரிப்பினைத்தான்
பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன்
இதன் வாயிலாக உங்களுக்கும்!!

பழமைபேசி,
காலியர்வில், டென்னஸி

© TamilOnline.com