ஹரிஷ் ஜெய்சங்கர், 5 வயது, லிவோனியா, மிச்சிகன்.
© TamilOnline.com