ஆருஷ் கனிபகம்
"அம்மா பாக்காதப்போ மெதுவா புல்லுக்குப் போயிடணும்..."


"அட! பாத்துட்டாங்களே!"


ஆருஷ் கனிபகம்,
சான் ஹோசே, கலி.

© TamilOnline.com