வௌவால் ஏன் பகலில் வெளியே வருவதில்லை
Why the bat does not come out in the daytime

ஒரு காலத்தில் பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இடையே போர் மூண்டது. அப்போது வௌவால் யார் பக்கம் சேருவது என்று தெரியாமல் திகைத்தது.
Once upon a time, a war broke out between birds and animals. The bat did not know whose side to take.

முதல் நாள் யுத்தத்தில் பறவைகள் வெற்றி பெறுவதுபோல் தோன்றியது. ஆகவே வௌவால் அவர்கள் பக்கம் சேர்ந்தாலும், ரொம்ப உயரப் பறக்காமல், கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்து நடப்புகளைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தது.
On the first day, the birds appeared to win. So, the bat joined them, but kept a distance by flying low. It watched the goings on.

மூன்றாம் நாள் பறவைகள் ஒற்றுமையோடு போராடி வெற்றி பெற்றன. தன் உயிரைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வௌவால் மரத்தில் போய் ஒளிந்துகொண்டது. அப்போதிலிருந்து வெட்கத்தினால் வௌவால் பகலில் வெளியே வருவதில்லை.
The third day saw the birds emerge as winners due to their united fight. The bat hid itself in a tree in order to escape death. From then on, the bat felt ashamed and never came out during the daytime.

தன்னை அறிந்து கொண்டு, தன்னொத்தவ ரோடு சேருதல் வேண்டும். சேர்ந்தபின் மனதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொள்ளுவது அவசியம்.
It is important to know oneself and join the likeminded. After joining, one should have faith.

அம்பா ராமநாதன்

© TamilOnline.com