அவ்னி ஆனந்த், ஃபோஸ்டர் சிடி, கலிஃபோர்னியா
© TamilOnline.com