ரித்தி பாலாஜி, 3 வயது, சன்னிவேல், கலிஃபோர்னியா
© TamilOnline.com